تعداد مقالات: 371
26. روش‌های گوناگون تثبیت خاک لایروبی و کربناته

دوره 29، شماره 106، بهار 1400، صفحه 11-42

10.22034/road.2021.123064

مسعود صادق پور منفرد؛ ایرج رحمانی؛ عطا آقایی آرایی


28. مروری بر مدل‌های پیش‌بینی عملکرد روسازی

دوره 25، شماره 93، زمستان 1396، صفحه 13-21

پدرام باقریان؛ کیوان آقابیک


29. بررسی مشخصات لایه اساس با استفاده از مصالح بازیافتی بتنی و آسفالتی

دوره 26، شماره 94، بهار 1397، صفحه 13-26

حسن طاهرخانی؛ آرش صالح‌اهری؛ بهزاد قاسم دستجردی


30. عوامل موثر در توجیه اقتصادی قطار سبک شهری (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

دوره 26، شماره 95، تابستان 1397، صفحه 13-27

سید فرزین فائزی؛ شاپور زارعی چقاالهی‌


31. تعیین ظرفیت گردش‌ به‌ چپ در تقاطع‌های چراغ‌دار با استفاده از مدل‌سازی و شبیه‌سازی جریان ترافیک

دوره 26، شماره 97، زمستان 1397، صفحه 13-24

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ امیر مسعود رحیمی؛ زهره قاسمی


32. بررسی نوع پنجم حمل و نقل (هایپرلوپ) و چالش‌های راه‌اندازی آن

دوره 27، شماره 98، بهار 1398، صفحه 13-28

محمد رضا سلیمانی کرمانی


33. مروری بر اقدامات ایمنی جهت کاهش تصادفات در تقاطع‌های چراغدار

دوره 26، شماره 96، پاییز 1397، صفحه 15-24

کیوان آقابیک؛ مهدی رمضانی


34. مدلسازی تاثیر مخارج استانداردهای ملی در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی کشور

دوره 23، شماره 83، تابستان 1394، صفحه 16-24

عبدالرضا رضایی ارجرودی؛ آمنه تسبیحی


36. شناسایی نقاط حادثه‌خیز تصادفات عابر پیاده به کمک تابع چگالی کرنل در محیط GIS (مطالعه‌ی موردی: شهر مشهد)

دوره 25، شماره 90، بهار 1396، صفحه 19-30

مریم حسن‌پور؛ روزبه شاد؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم؛ غلامرضا شیران؛ سید حسن محسنیان


37. مروری بر مخلوط میکروسرفیسینگ و بررسی امکان استفاده از مواد بازیافتی در آن

دوره 25، شماره 91، تابستان 1396، صفحه 87-100

مصطفی پورسلطانی؛ ابوالفضل عطاالهی؛ سعید حسامی؛ ابراهیم حسامی


38. بررسی خصوصیات بتن آسفالتی گرم حاوی پلیمر ضایعاتی PET1 و قیر لاستیکی

دوره 24، شماره 87، تابستان 1395، صفحه 93-108

حسن طاهرخانی؛ محمدرضا ارشدی


42. بررسی عملکرد و مبانی طراحی خاکریز مسلح با ژئوسل

دوره 23، شماره 85، زمستان 1394، صفحه 247-256

جمشید آقائی؛ آیدا مهرپژوه؛ مرتضی اسماعیلی


43. بررسی کارآمدی طرح‌های ترافیکی اعمال‌شده با استفاده از شبکه عصبی در محیط GIS (مطالعه موردی شهرستان سنندج)

دوره 27، شماره 100، پاییز 1398، صفحه 17-31

سیدعلی عبادی نژاد؛ محمدرضا پورغلامی؛ حسن فتحی؛ رضا جوادیان


44. مروری بر قیر طبیعی و تأثیر آن بر روی خصوصیات قیر و مخلوط آسفالتی

دوره 25، شماره 92، پاییز 1396، صفحه 19-32

سعید حسامی؛ سعید صبحی


46. بررسی میدانی رابطه افزایش درصد جذب آب مصالح سنگی کوهی آهکی و خرابی عریان شدگی رویه آسفالتی

دوره 25، شماره 93، زمستان 1396، صفحه 23-30

غلامرضا تدین‌فر؛ علی اصغر صادقی؛ حامد والهی


47. تحلیل راهبردهای حمل‌ونقل پایدار شهری (مطالعه موردی: کلان‌شهر اهواز)

دوره 23، شماره 83، تابستان 1394، صفحه 25-41

یعقوب کمائی زاده؛ حسین عبادی


48. خطرها و تهدیدهای محتمل بر تونل‌های درون‌شهری در حین بهره‌برداری

دوره 26، شماره 96، پاییز 1397، صفحه 25-44

مهدی آشتیانی؛ امیرعلی مصطفوی مقدم


50. ارزیابی ناپارامتریک بهره‌وری عوامل و کارایی در صنعت هوایی کشور

دوره 27، شماره 101، زمستان 1398، صفحه 25-36

سمانه نورانی آزاد؛ عرفانه راسخ جهرمی