نویسنده = �������� �������� ��������
بررسی اولویت بندی علل حوادث جاده ای در جاده یاسوج – شیراز به روش تحلیل سلسه مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22034/road.2022.325177.2024

احسان روستایی؛ علی آرام؛ اعظم صالح نسب