نویسنده = ���������������� ����������
بررسی آسیب پذیری فرونشست با تکنیک درخت مساله در اجزای سیستم حمل ونقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22034/road.2022.336937.2037

مقصود پوریاری


مروری بر فناوریهای مختلف در مدیریت بحران سیلاب در بخش راه و رودخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22034/road.2022.338145.2042

مقصود پوریاری