نویسنده = هادی گنجی
مدیریت ریسک در مدیریت دارایی فیزیکی راه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

هادی گنجی


برآورد سهم کریدورهای ایران از تجارت بلوک‌های اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

هادی گنجی


مدیریت ریسک در مدیریت دارایی فیزیکی راه در ایران

دوره 28، شماره 103، تیر 1399، صفحه 69-80

هادی گنجی زهرایی