نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. مدیریت ریسک در مدیریت دارایی فیزیکی راه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

هادی گنجی


2. برآورد سهم کریدورهای ایران از تجارت بلوک‌های اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

هادی گنجی


3. مدیریت ریسک در مدیریت دارایی فیزیکی راه در ایران

دوره 28، شماره 103، تابستان 1399، صفحه 69-80

هادی گنجی زهرایی