نویسنده = محمد مهدی خبیری
بررسی تاثیر مشخصه‌های فنی مصالح سنگی بر میزان تراکم لایه‌ی اساس به روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22034/road.2022.357646.2079

میلاد راستی؛ محمد مهدی خبیری؛ مجتبی رجبی بهاآبادی