نویسنده = �������������� ����������
طراحی جزئیات ایمنی ایستگاه‌های آماربرداری مبدا-مقصد1394 جاده‌های سراسر کشور

دوره 23، شماره 85، دی 1394، صفحه 293-302

سمانه هداوند؛ شهرام آدم‌نژاد؛ فهیمه تابش