نویسنده = محمود عامری
امکان‌سنجی استفاده از روغن سبوس برنج به‌عنوان جوانساز در مخلوط‌های آسفالتی حاوی تراشه آسفالت بازیافتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.22034/road.2022.341244.2046

محمدامین حسین زاد درخشان؛ محمود عامری