نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر خودروهای خودران و هوشمند بر ایمنی جریان ترافیک

دوره 29، شماره 108، پاییز 1400، صفحه 51-62

10.22034/road.2021.138099

آرمین سپهری راد؛ سروش معمارمنتظرین؛ محمود صفارزاده


2. راهکارهای هوشمند کاهش تصادفات ثانویه در جاده‌ها

دوره 29، شماره 107، تابستان 1400، صفحه 161-174

10.22034/road.2021.156623.1780

آرمین سپهری راد؛ آرمان صفارزاده؛ محمود صفارزاده


3. مدل تعیین حداقل فاصله خوانایی تابلوهای راهنمای مسیر مبتنی بر حجم اطلاعات مندرج بر روی تابلو

دوره 26، شماره 94، بهار 1397، صفحه 129-147

سعید حسامی؛ محمود صفارزاده؛ امین میرزا بروجردیان؛ محمد اتقائی