نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پایداری لرزه‌ای شیروانی‌های ماسه‌ای

دوره 23، شماره 83، تابستان 1394، صفحه 42-53

علی لکی روحانی؛ علی قدیری