نویسنده = محسن زاهدی
اثربخشی دوربین‌های کنترل ترافیک بر مدیریت سرعت

دوره 26، شماره 95، تیر 1397، صفحه 175-182

شهاب حسنی نسب؛ امیر شریفی‌راد؛ محسن زاهدی