نویسنده = ������ �������� �������� ������
بررسی اثر روانگرایی خاک‌ها بر تونل‌های دوقلو تحت‌بار هارمونیک

دوره 26، شماره 94، فروردین 1397، صفحه 105-128

امین اله جام سحر؛ محمد آزادی