نویسنده = ����������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میدانی رابطه افزایش درصد جذب آب مصالح سنگی کوهی آهکی و خرابی عریان شدگی رویه آسفالتی

دوره 25، شماره 93، زمستان 1396، صفحه 23-30

غلامرضا تدین‌فر؛ علی اصغر صادقی؛ حامد والهی