نویسنده = مازیار فهیمی فرزام
مروری بر مفاهیم زلزله و‌ کاربرد تحلیل خطر لرزه‌ای و معرفی روش PSHA و DSHA

دوره 26، شماره 94، فروردین 1397، صفحه 87-104

آرش بخشی پور صداپشته؛ مازیار فهیمی فرزام