نویسنده = �������� �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و ارزیابی شبکه ی اتوبوسرانی از دیدگاه کاربران (مطالعه ی موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 29، شماره 108، پاییز 1400، صفحه 117-126

10.22034/road.2021.294438.1966

کتایون میرانی؛ سید شهاب حسنی نسب؛ محسن زاهدی


2. تحلیل اثر هندسه دوربرگردان ها در میزان تصادفات(مطالعه موردی: شهر سنندج)

دوره 26، شماره 97، زمستان 1397، صفحه 217-226

سید شهاب حسنی نسب؛ رافع رحیمی