نویسنده = �������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل کیفیت خدمات حمل و نقل مسافری در راه آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397

فرزانه نظری زاده؛ محمود فخرایی گشتی؛ حمید علیپور صبحی؛ الهام فاطمه اسمعیلی


2. مدل سازی و هزینه یابی تاخیر قطارهای مسافری Modeling and costing of passenger train delays

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

10.22034/road.2021.314505.1993

فرزانه نظری زاده؛ حمید علیپور صبحی؛ فرشاد صادقیان یکتا