نویسنده = ���������� ������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر در توجیه اقتصادی قطار سبک شهری (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

دوره 26، شماره 95، تابستان 1397، صفحه 13-27

سید فرزین فائزی؛ شاپور زارعی چقاالهی‌