نویسنده = ����������������� ���������������� ������
معرفی خرابی پیشرونده و بررسی پایداری و تاثیر آن بر انواع سازه‌های فولادی

دوره 26، شماره 95، تیر 1397، صفحه 115-131

آرش بخشی‌پور صداپشته؛ بابک علی نژاد