نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک مدل ریاضی برای زمانبندی وسایل نقلیه در سیستم‌های انبار متقاطع چندگانه

دوره 29، شماره 107، تابستان 1400، صفحه 1-18

10.22034/road.2021.67258

فاطمه افراسیابی؛ رامین ًصادقیان؛ فرناز ترابی