نویسنده = سید محمد سادات حسینی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر روش ارجاع کار در بخش اداری بر بهره وری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1397

سید محمد سادات حسینی؛ اکبر مبینی؛ رضا شهنی دزفولیان


2. تأثیر ایستگاه های مترو بر ترافیک خیابانهای اطراف آنها

دوره 29، شماره 106، بهار 1400، صفحه 75-84

10.22034/road.2021.124805

سید محمد سادات حسینی؛ ایوب منصوری


3. تأثیر روش ارجاع کار در بخش اداری اداره کل راه و شهرسازی بر بهره‌وری آن

دوره 28، شماره 104، پاییز 1399، صفحه 83-92

سید محمد سادات حسینی؛ اکبر مبینی؛ رضا شهنی دزفولیان