نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تاثیر روش ارجاع کار در بخش اداری بر بهره وری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1397

سید محمد سادات حسینی؛ اکبر مبینی؛ رضا شهنی دزفولیان


2. تعیین نرخ بیمه موتورسواران بر اساس ریسک تصادف آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22034/road.2021.280636.1948

سید محمد سادات حسینی


3. تخمین تعداد سفرهای قابل همپیمایی در محلهای کار

دوره 29، شماره 109، زمستان 1400، صفحه 35-42

10.22034/road.2021.278755.1943

سید محمد سادات حسینی؛ فرزام قره باغی کرده مهینی


4. تأثیر ایستگاه های مترو بر ترافیک خیابانهای اطراف آنها

دوره 29، شماره 106، بهار 1400، صفحه 75-84

10.22034/road.2021.124805

سید محمد سادات حسینی؛ ایوب منصوری


5. تأثیر روش ارجاع کار در بخش اداری اداره کل راه و شهرسازی بر بهره‌وری آن

دوره 28، شماره 104، پاییز 1399، صفحه 83-92

سید محمد سادات حسینی؛ اکبر مبینی؛ رضا شهنی دزفولیان