نویسنده = محمد کوهی
تعداد مقالات: 4
1. مدلسازی فراوانی تصادفات در تقاطعات سه شاخه شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1397

محمد کوهی؛ شاهین شعبانی


2. تدقیق سرعت منطقه ای در راه های برونشهری (مطالعه موردی محور سمیرم- یاسوج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

محمد کوهی؛ مسعود گودرزی


4. مدلسازی فراوانی تصادفات در تقاطع های سه شاخه شهری

دوره 28، شماره 103، تابستان 1399، صفحه 37-50

محمد کوهی؛ شاهین شعبانی