نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثر هندسه دوربرگردان ها در میزان تصادفات(مطالعه موردی: شهر سنندج)

دوره 26، شماره 97، زمستان 1397، صفحه 217-226

سید شهاب حسنی نسب؛ رافع رحیمی