نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر خودروهای خودران و هوشمند بر ایمنی جریان ترافیک

دوره 29، شماره 108، پاییز 1400، صفحه 51-62

10.22034/road.2021.138099

آرمین سپهری راد؛ سروش معمارمنتظرین؛ محمود صفارزاده


2. راهکارهای هوشمند کاهش تصادفات ثانویه در جاده‌ها

دوره 29، شماره 107، تابستان 1400، صفحه 161-174

10.22034/road.2021.156623.1780

آرمین سپهری راد؛ آرمان صفارزاده؛ محمود صفارزاده


3. ارزیابی تاثیرات ناشی از فعالیت فرودگاه‌ها در چهارچوب مفاهیم توسعه پایدار

دوره 27، شماره 98، بهار 1398، صفحه 75-86

سروش معمارمنتظرین؛ میلاد ابوالحسنی؛ آرمین سپهری راد