نویسنده = شهریار افندی زاده
تعیین شاخص‌های ارزیابی جهت اولویت‌بندی مشکلات حمل‌ونقل کالای درون‌شهری با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندویژگی و متوسط‌گیری وزنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1397

محمدحسین عباسی؛ سید مصطفی جعفرزاده فدکی؛ شهریار افندی زاده


نقش پردازش موازی در تخصیص پویای حمل‌ونقل همگانی شهری با محدودیت ظرفیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22034/road.2022.363031.2092

شهریار افندیزاده؛ حمید میرزاحسین؛ نفیسه دوستی فرد