نویسنده = حمید میرزاحسین
نقش پردازش موازی در تخصیص پویای حمل‌ونقل همگانی شهری با محدودیت ظرفیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22034/road.2022.363031.2092

شهریار افندیزاده؛ حمید میرزاحسین؛ نفیسه دوستی فرد