نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی معیارهای تاثیرگذار در تعیین مسیر اتوبوس تندرو(نمونه موردی شهر کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

سید فرزین فائزی؛ محمودرضا کی منش؛ مصطفی ساسانی


2. بررسی معیارهای تأثیرگذار در تعیین مسیر اتوبوس تندرو (نمونه موردی شهر کرج)

دوره 27، شماره 100، پاییز 1398، صفحه 33-44

سید فرزین فائزی؛ محمودرضا کی منش؛ مصطفی ساسانی