نویسنده = ���������� ��������
ارزیابی اثربخشی ایجاد روشنایی در کاهش تصادفات شبانه راه‌های برون شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

محمد کوهی؛ شاهین شعبانی


اولویت بندی اقدامات اصلاحی در نقاط پرتصادف بر اساس روش HSM

دوره 30، شماره 110، فروردین 1401، صفحه 151-160

10.22034/road.2023.118080

محمد کوهی؛ محمود صفارزاده