نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی اثربخشی ایجاد روشنایی در کاهش تصادفات شبانه راه‌های برون شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

محمد کوهی؛ شاهین شعبانی


2. شناسایی عوامل موثر بر شدت تصادفات برون‌‌شهری با استفاده از مدل لوجیت چندجمله‌ای (MNL) (مطالعه موردی استان ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

محمد کوهی؛ شاهین شعبانی


3. اولویت بندی اقدامات اصلاحی در نقاط پرتصادف بر اساس روش HSM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

محمد کوهی؛ محمود صفارزاده