نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ناپارامتریک بهره‌وری عوامل و کارایی در صنعت هوایی کشور

دوره 27، شماره 101، زمستان 1398، صفحه 25-36

سمانه نورانی آزاد؛ عرفانه راسخ جهرمی