نویسنده = ������������ ������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر مطالعه عوامل موثر بر طراحی و ساخت جاده‌های جنگلی در ناحیه رویشی هیرکانی

دوره 27، شماره 101، زمستان 1398، صفحه 105-114

صغری کی بندری؛ سید عطااله حسینی