نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارایه مدل پایش اثربخشی طرح‏های عمرانی شهری

دوره 27، شماره 101، زمستان 1398، صفحه 145-159

محمدمهدی حیدری؛ میلاد عقیلی لطف؛ عبدالرضا رضایی ارجرودی