نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روش‌های طراحی لرزه‌ای دیوارحایل

دوره 29، شماره 109، زمستان 1400، صفحه 57-68

واحد قیاسی؛ احمد محمودی