نویسنده = �������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مکان گزینی مسیرهای بهینه دوچرخه سواری با رویکرد حمل و نقل پایدار (نمونه مطالعه: شهرآباده)

دوره 28، شماره 102، بهار 1399، صفحه 155-172

محمدعلی خانی زاده؛ سیدمحمدرضا میرقادری