نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آزمایشگاهی بهبود خستگی آسفالت با ترکیب افزودنی‌ها به مخلوط آسفالتی

دوره 28، شماره 103، تابستان 1399، صفحه 1-12

محمد اکبری؛ محمد ابراهیم مهدیزاده؛ داود اکبری