نویسنده = �������� ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. مدل اقتصادی قیمت‌گذاری کرایه متوسط حمل ریلی بار داخلی ایران و تعرفه متوسط بهره‌برداری شرکت راه‌آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

10.22034/road.2021.269366.1935

علی اصغر شفیع نادری


2. سرعت تجاری چرخه گردش واگن باری شاخصی مهم جهت پایش بهره وری در سطح ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

10.22034/road.2021.314339.1989

علی اصغر شفیع نادری