نویسنده = ������������ ����������
مروری بر کاربرد خرده لاستیک در بهبود خصوصیات رفتاری خاک

دوره 30، شماره 112، مهر 1401، صفحه 131-142

10.22034/road.2022.302236.1977

سعید غفارپورجهرمی؛ مصطفی آدرسی؛ مرتضی مقدس شرق


روسازی بتن متخلخل

دوره 30، شماره 111، خرداد 1401، صفحه 83-96

10.22034/road.2021.274349.1938

مصطفی آدرسی؛ بهروز شیرگیر؛ علیرضا باقرزاده


شمع پیچی و کاربرد آن در بهسازی خاک بستر راه

دوره 30، شماره 110، فروردین 1401، صفحه 197-206

10.22034/road.2021.302134.1979

علی چغامه؛ محمد علی ارجمند؛ مصطفی آدرسی