نویسنده = ������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از روش تاگوچی در تحلیل رفتار آزمایشگاهی مخلوط‌های آسفالت بازیافتی

دوره 29، شماره 109، زمستان 1400، صفحه 81-98

10.22034/road.2021.276333.1941

بابک گلچین؛ سجاد ابیضی؛ رامین مشک آبادی