نویسنده = ������������ ������ ��������
بررسی آماری دلایل استفاده از موبایل توسط راننده حین رانندگی

دوره 30، شماره 111، خرداد 1401، صفحه 145-154

10.22034/road.2021.287594.1954

سید مهدی سجادی؛ امین محبی؛ علی شهنواز