نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و بومی سازی عوامل وقوع تصادفات در قوس های افقی (مورد مطالعه: محور بابامیدان – باشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

10.22034/road.2021.292269.1958

امین فلاحیان؛ علی آرام