نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. راهکارهای هوشمند کاهش تصادفات ثانویه در جاده‌ها

دوره 29، شماره 107، تابستان 1400، صفحه 161-174

10.22034/road.2021.156623.1780

آرمین سپهری راد؛ آرمان صفارزاده؛ محمود صفارزاده