نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و ارزیابی شبکه ی اتوبوسرانی از دیدگاه کاربران (مطالعه ی موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 29، شماره 108، پاییز 1400، صفحه 117-126

10.22034/road.2021.294438.1966

کتایون میرانی؛ سید شهاب حسنی نسب؛ محسن زاهدی