نویسنده = ���������� �������������� ��������
شبیه سازی سیستم اتوماتیک ترمز قطار جهت توقف دقیق در ایستگاه های متروی دارای درب محافظ سکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.22034/road.2022.302120.1981

ستار یوسفی دیبازر