نویسنده = ���������� ��������
انتخاب روش حفاری بهینه تونل تک در خاک (مطالعه موردی خط 3 قطار شهری اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.22034/road.2022.310677.1985

امید خسروی؛ میثم بیات