نویسنده = �������� ���������� ��������
بررسی روابط و خواص مکانیکی ساختار بتن متخلخل در رویه های بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22034/road.2022.313177.1992

سامان سنجری؛ حسین سیدی مرغکی؛ یاسر مهدی زاده؛ عظیم تاج الدینی