نویسنده = ���������������� ��������������
بررسی تأثیر افزودنی پلیمر بر اصلاح قیر در مخلوط‌های آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22034/road.2022.315200.1997

نسترن امیدی نژاد؛ محمدرضا طهماسبی؛ مهدی نیک فرجام