نویسنده = ������������ ������ ���������� ������������
بررسی نقش فعالیت‌های رسانه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و واکنش مشتریان خطوط هوایی ماهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22034/road.2022.315309.1998

ابوالفضل خسروی؛ محمد رضا فتحی؛ علیرضا سالاری کوه فینی؛ سمیه رضی محب سراج