نویسنده = ������������ �������������� �������� ����������
رتبه بندی کیفیت و ایمنی جاده‌ها با استفاده از منطق فازی و مدل تصمیم گیری چند معیاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22034/road.2022.319467.2005

سیده پریسا شوریده ضیابری؛ اسماعیل کبودوند