نویسنده = ������������ ��������
تحلیل اثرات صداقت و رهبری کارکنان بخش مسافری در مدل تعالی سازمانی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22034/road.2022.321528.2012

ابوالفضل خسروی؛ محمد رضا فتحی؛ هادی غفاری؛ نادر سواری؛ سمیه رضی محب سراج