نویسنده = �������������� ������ ����������
تاثیر ژئوسنتتیک بر عملکرد ژئوتکنیکی خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22034/road.2022.323429.2015

واحد قیاسی؛ اشکان مصطفائی فر