نویسنده = �������� �������������� ��������
مروری بر عوامل ایجادکننده فروچاله و تأثیر نوع خاک بر شکل گیری آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22034/road.2022.323699.2017

واحد قیاسی؛ شیوا دشتی فامیلی